طراحی لوگو

طراحی انحصاری لوگو یا آرم یکی از مهمترین اقدامات برای شروع یک کسب و کار است.

لوگو تصویری :

( لوگو نمادین یا سمبولیک)

لوگو تصویری شامل یک تصویر می باشد که سمبل کسب و کار می باشد و نماینده انتقال واضح یا انتقال انتضاعی (به سلیقه شما )کسب و کارتان می باشد.

لوگو تایپ :

( لوگو نوشتاری یا word mark)

آرم نوشتاری شامل نام کسب و کار می باشد که می تواند از فونت های مختلف دستی یا کامپیوتری استفاده شود .

لوگو ترکیبی   :

( ترکیبی از لوگو تایپ و لوگو تصویری)

لوگو ترکیبی شامل لوگو نمادین و لوگو تایپ می باشد. در این حالت لوگو تایپ به انتقال مفاهیم لوگو تصویری کمک می کند.

لوگو لترمارک یا مونوگرام  :

لوگوی لترمارک با استفاده از حرف اول نام شرکت یا … طراحی می شود و برای برندهای بزرگ مناسب می باشد.

سادگی طراحی لوگو:

هرچه لوگو ساده تر باشد بهتر در ذهن ها ماندگار می شود و درک مخاطبین شما بیشتر خواهد شد.

انتقال مفاهیم توسط لوگو:

حفظ سادگی در کنار تسهیل انتقال مفهوم و مقصود لوگو را، در هنر و ایده پردازی گرافیست ها می توانیم جستجو کنیم .

مقیاس پذیری لوگو:

وقتی لوگو را کوچک می کنیم، جزئیات آن حذف نشود.به عبارتی شامل جزئیاتی نباشد که مانع کوچک کردن لوگو شود.

مرتبط بودن طراحی لوگو:

ما گرافیست ها را هنرمندانی می دانیم که وظیفه ایده پردازی مرتبط با کسب و کار شما را دارند.

قوانین رنگ در طراحی لوگو:

در موقعیت سیاه و سفید یا تک رنگ هم باید بتواند کارایی داشته باشد و همنیطور لوگو می بایست با کمتر از رنگ طراحی شود .

قوانین ثبت در طراحی لوگو:

طراحی لوگو باید با قوانین ثبت علائم تجاری منطبق باشد.مثلا لوگو نباید از تلفیق چند لوگو دیگر طراحی شود.

 

فهرست