مراحل طراحی سایت

دریافت اطلاعات کارفرما

کارفرما اطلاعات اولیه برای خرید هاست و دامنه را در اختیار تیم حس خوب می گذارد.
دریافت اطلاعات کارفرما
خرید هاست و دامین

خرید هاست و دامین

هاست و دامنه به نام کارفرما خریداری می شود و تمام مالکیت سایت برای کارفرما ثبت می گردد.

دریافت محتوا

محتوا و اطلاعات مربوط به سایت توسط کارفرما برای ما ارسال می شود تا در سایت قرار بگیرد.
دریافت محتوا

بررسی و آنالیز رقبا

اولین قدم برای ورود به دنیای دیجیتال شناخت رقبا و بازارکار است. تیم حس خوب  برای بالا بردن کیفیت کسب و کار شما در ابتدای مسیر به بررسی و شناخت رقبای شما می پردازد.

 

طراحی UI وبسایت

تیم ما با توجه به کسب و کار شما ui  متناسب با کسب و کارتان را طراحی می کند.
تیم حس خوب
تیم حس خوب

شروع فرایند طراحی سایت

بعد از تایید طرح اولیه توسط کارفرما، طراحی سایت با گرافیک اختصاصی شروع می شود.

تست اولیه

بعد از تکمیل سایت، به کارفرما یک هفته زمان داده می شود تا سایت را از نظر نگارشی، سرعت، طراحی و عملکرد بررسی کند.

تحویل نهایی و آموزش استفاده از سایت

بعد از تست اولیه و برطرف شدن مشکلات احتمالی سایت تحویل کارفرما می شود و به صورت اختصاصی به کارفرما روی وبسایت خودش آموزش داده می شود.

فهرست